نمایش یک نتیجه

Show sidebar
نمایش 9 24 36
بستن

سینک لتو TF-204 هم سطح

1,795,000 تومان

سینک لتو TF-204 هم سطح استیل ۳۰۴ دو لگن سایز ۵۰*۱۱۶ عمق لگن ۲۰ ضخامت ورق ۱ میلیمتر زیرآب بزرگ

بستن

سینک لتو TF-101 هم سطح

520,000 تومان

سینک لتو TF-101 هم سطح استیل ۳۰۴ تک لگن سایز ۴۲*۱۹ عمق لگن ۱۵ ضخامت ورق ۱ میلیمتر زیرآب بزرگ

بستن

سینک لتو TF-103 هم سطح

790,000 تومان

سینک لتو TF-103 هم سطح استیل ۳۰۴ تک لگن سایز ۴۴*۴۴ عمق لگن ۲۰ ضخامت ورق ۱ میلیمتر زیرآب بزرگ

بستن

سینک لتو TF-105 هم سطح

925,000 تومان

سینک لتو TF-105 هم سطح  استیل ۳۰۴ تک لگن سایز ۴۶*۶۱ عمق لگن ۲۰ ضخامت ورق ۱ میلیمتر زیرآب بزرگ

بستن

سینک لتو TF-106 هم سطح

1,705,000 تومان

سینک لتو TF-106 هم سطح استیل ۳۰۴ دو لگن سایز ۵۱*۸۳ عمق لگن ۲۰ ضخامت ورق ۱ میلیمتر زیرآب بزرگ

بستن

سینک لتو TF-201 هم سطح

1,750,000 تومان

سینک لتو TF-201 هم سطح استیل ۳۰۴ دو لگن سایز ۵۰*۱۲۰ عمق لگن ۲۰ ضخامت ورق ۱ میلیمتر زیرآب بزرگ

سینک لتو TF-202 هم سطح

تومان

سینک لتو TF-202 هم سطح استیل ۳۰۴ یک و نیم لگن سایز ۵۰*۱۰۰ عمق لگن ۲۰ ضخامت ورق ۱ میلیمتر

بستن

سینک لتو TF-203 هم سطح

1,750,000 تومان

سینک لتو TF-203 هم سطح استیل ۳۰۴ دو لگن سایز ۵۰*۱۱۶ عمق لگن ۲۰ ضخامت ورق ۱ میلیمتر زیرآب بزرگ

بستن

سینک لتو TL-1 روکار

935,000 تومان

سینک لتو TL-1 روکار استیل ۳۰۴ دولگن سایز ۶۰*۱۲۰ عمق لگن ۱۹ ضخامت ورق ۰٫۸ زیرآب بزرگ دارای ۱۰ سال

بستن

سینک لتو TL-10 روکار

825,000 تومان

سینک لتو TL-10 روکار استیل ۳۰۴ یک لگن و نیم سایز ۶۰*۱۰۰ عمق لگن ۱۹ ضخامت ورق ۰٫۸ زیرآب بزرگ

بستن

سینک لتو TL-11 روکار

985,000 تومان

سینک لتو TL-11 روکار استیل ۳۰۴ دو لگن سایز ۶۰*۱۲۰ عمق لگن ۱۹ ضخامت ورق ۰٫۸ زیرآب بزرگ دارای ۱۰

بستن

سینک لتو TL-2 روکار

935,000 تومان

سینک لتو TL-2 روکار  استیل ۳۰۴ دو لگن سایز ۶۰*۱۲۰ عمق لگن ۱۹ ضخامت ورق ۰٫۸ زیرآب بزرگ دارای ۱۰